Digital Kafé

Dato: 15. juni kl. 13:00–15:00
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Digital Kafé
Kontakt:
For spørsmål, kontakt Inger Anne Ilebekk, telefon: 90 11 45 13 eller Astrid Hopland Svendsen, telefon 90 54 52 40

Vi møtes en siste gang før sommeren for utveksling av kunnskap og erfaringer rundt den digitale verden