Digital Kafé medf kurs

Dato: 26. oktober kl. 16:00–18:30
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Digital Kafé
Kontakt:
For informasjon, kontakt Inger Anne Ilebekk, telefon: 901 14 513, eller Astrid Hopland Svendsen, telefon: 905 45 240

Yngve Stiansen kommer og holder kurs for oss om og bruken av digitale verktøy