Innkalling til Årsmøte i Lister lokallag

Dato: 28. august kl. 17:00–20:00
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Lister lokallag
Kontakt:
Leder Kim-erik Mygland
Mob. 95 70 27 39

Lister lokallag innkaller til årsmøte fredag den 28. august 2020 kl 17.00 på Lyngdal Inn i Lyngdal.

Det blir vanlige årsmøtesaker. Det blir servering av Mat og drikke.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 14. august 2020.

Saker sendes til: Kim-Erik Mygland Tjørsvågveien 18 C, 4404 Flekkefjord,

eller på epost til: nmygland@hotmail.com

Påmeldingsfrist 20. august til Kim-Erik 95702739 eller Clarens 95236226 Vel møtt.