Steinsliping Kongens senter

Dato: 22. mai kl. 10:00–14:00
Fylke: Vest-Agder
Arrangør: Steinsliping Kristiansand
Kontakt:
Kontakt Henny Daugaard telefon: 918 42 519

Vi sliper stein til de vakreste smykker