Aktiviteter Kristiansand og omegn lokallag

Nyhetssak fra 04. april 2016

 Vi inviterer til førstehjelpskurs på Aktivitetssenteret i Kristiansand onsdag 04. mai klokka 17.00 (NB! Merk tida). Det er instruktør Sveinung Tofteland som kommer fra Røde Kors og informerer om hjerte / lungeredning, behandling av bevisstløse og andre typiske akutte sykdommer. Kurset er begrenset til 15 deltagere så her er det viktig at dere melder dere på.

Onsdag 01. juni har vi møte i Aktivitetssenteret klokka 18.00. Da får vi besøk av Irene Kaspersen. Hun vil informere om frivillighetssentralen Kristiansand Vest og deres tilbud og aktivitet. Etterpå kommer rehabiliteringskontakt Arne Skoge som vil fortelle om rettigheter og muligheter for svaksynte og blinde. Vi avslutter kvelden med enkel bevertning og utlodning. Ta gjerne med en enkel gevinst.  

Påmelding til begge kveldene kan gjøres til meg pr. e-post: be-bro@online.no  eller pr. telefon 38 03 31 27 / 915 64 113  

Bente Brottveit