Årsmøte Flekkefjord og omegn lokallag

Nyhetssak fra 04. april 2016

Årsmøte i Flekkefjord lokallag den 10.3. 2016, Nygaten 7, Flekkefjord

16 personer var til stede.

Dirigent og referent var Marit Londal

1. Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent.

2. Årsberetning. Clarens Waage fortalte kort om hva som hadde skjedd i lokalavdelingen i løpet av året. Vi har hatt to medlemsmøter avholdt i Lyngdal. Juleavslutning i Flekkefjord og nå årsmøtet. Clarens har også vært på lederkonferanse avholdt av FFO.

3. Regnskap. Gudny Abrahamsen gikk kort igjennom regnskapet. Regnskapet viser et underskudd på kr. 28.665,25. Bankbeholdning pr. 31.12. 2015 kr. 22.1756,52. Regnskapet ble godkjent.

4. Saker fra medlemmene.  Det var ingen innkomne saker. Svein Svege mente at søknaden fra Agder førerhundklubb hørte hjemme under saker fra medlemmene. Styret sa at denne saken var behandlet på styremøtet, hvor søknaden om økonomisk støtte ble avslått. Det var endel diskusjon på årsmøtet om dette, og generelt om førerhundklubbens manglende tilknytning til Norges Blindeforbund.

5. Saker fra styret. Styret fremmet en sak om navneendring til Lister lokallag, som inkluderer de 6 kommunene i Lister samarbeidet (Kvinesdal, Lyngdal, Flekkefjord, Sirdal, Farsund og Hægebostad). Svein Svege fremmet forslag om at en beholdt navnet Flekkefjord og omegn lokallag. men at alle 6 kommunene i Listesamarbeidet var med. Det ble 3 stemmer til Lister lokallag, og 3 stemmer til Flekkefjord og omegn lokallag. Det var 3 som valgte å stemme blankt. Saken ble derfor utsatt til neste årsmøte.

6. Valg. Gudny Abrahamsen ønsket ikke gjenvalg. Vi takket Gudny for mange års arbeid i lokallaget. Åse Birkeland fra Lyngdal har sagt seg villig til å være kasserer. Styret ble valgt enstemmig. Styret består nå av: Clarens Waage, Åse Birkeland, Marit Londal og Belinda Backus.

Marit avsluttet årsmøtet.

Gerd fortalte litt om aktiviteter i fylkeslaget den kommende tiden. Vi spiste smørbrød, og koste oss med snakk og en liten spørrekonkurranse.

Protokoll godkjent av Karl Clarens Waage og Belinda Backus