Årsmøte Mandal lokallag

Nyhetssak fra 25. januar 2018

MANDAL LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND

ÅRSMØTE

Det innkalles herved til årsmøte i Mandal Lokallag.

Dette blir avholdt på ØKSA 18, Lokalet ligger på Skinsnes rett på siden av Bilsakkyndige.

Torsdag 8. mars 2018, kl 18,00

Det blir vanlige årsmøtesaker først.

Etter den formelle delen, blir det enkel bevertning og tid til en prat over kaffekoppen, mens vi selger lodd.  Så ta gjerne med en gevinst til utlodningen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i lokallaget i hende senest 1. mars 2018.  Kan sendes til sekretær Oskar Kaaløy, Tregdeveien 711. 4516 Mandal, mob: 48108765

La oss få høre dine ønsker, og kom gjerne med dem på årsmøtet. Hva ønsker du at lokallaget skal tilby og holde på med?

VELKOMMEN

Hilsen styret i Mandal Lokallag