Årsmøteprotokoll 2019 Norges Blindeforbund Vest-Agder

Lørdag 27. april og søndag 28. april 2019 avholdt Norges Blindeforbund Vest-Agder sitt årsmøte. Signert årsmøteprotokoll er lagt ved som vedlegg.

Nyhetssak fra 16. juli 2019