Årsmøteprotokoll Mandal lokallag

Nyhetssak fra 10. mai 2017

Mandal Lokallag av Norges Blindeforbund

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2017

       

Sted: Øksa 18, Mandal

Dato: 13. mars 2017

Tid: 18:00 – 19:00

1.     Åpning:

Leder Helge Pedersen ønsket alle velkommen til årsmøtet.

 

2.     Navneopprop:

Det ble et navneopprop, ved at alle sa navnet sitt rundt bordet. Det var totalt 20 fremmøte. 12 av disse er stemme berettig.

 

3.     Hilsninger:

- Leder i Kristiansand lokallag, Bente Bråtveit hilste, og ønsket Mandal lokalt et fint årsmøte.

- Leder i Vest-Agder fylkeslag, Charlotte Wesenberg hilste fra fylkeslaget, og ønsket også Mandal lokallag et fint årsmøte.

Hun skulle også hilse fra forbundsleder Unn Ljøner Hagen og sentralstyremedlem Egil Rasmusen til årsmøte i Mandal lokallag, og ønsket om et godt årsmøte.

 

4.     Konstituering med valg av:

a) dirigent        Vedtak: Helge Pedersen ble enstemmig valgt.

b) referent       Vedtak: Elin Helen Tjomsland ble enstemmig valgt.

c) tellenemd    Vedtak: Gerd Jacobsen, Paula O. Pedersen og Arne Skoge ble enstemmig valgt.

 

5.     Godkjenning av saksliste:

        Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent av årsmøte     

6.     Styrets protokoller:

        Det ble informert at det er mulighet å få protokollene.

        Vedtak: Ble godkjent.

 

7.     Årsberetning:

        Paula O. Pedersen leste opp årsberetningen.

Vedtak: Årsberetning 2016 ble enstemmig godkjent    

 

 

8.     Regnskap:

Paula O. Pedersen som er kasserer, leste opp regnskapet

2016. Resultatet for 2016 er et underskudd på kr 177,-. Regnskapet er godkjent av revisor Gerd Jacobsen.

Vedtak: Årsmøte godkjente regnskapet

 

9.     Saker fra medlemmene:

        Ingen saker fra medlemmene er kommet inn.

 

10.   Saker fra styre:

Helge informerte om en felles komite mellom lokallagene og fylkeslaget i Vest-Agder. I denne komiteen kommer Helge Pedersen og Kjell Arvid til å representerer Mandal lokallag.

 

11.   Saker fra Fylkeslaget:

Varamedlem i fylkeslaget Astrid Svendsen fortalte at hun er kontaktperson for komiteen mellom lokallagene og fylkeslaget, og at lokallag er hennes arbeidsområde i fylkeslagsstyret.

Sommertur 2017, blir 17. juni og den går til Flekkefjord. Dette blir et samarbeid mellom fylkeslaget og Flekkefjord og omegn lokallag. Det er plan om å kjøre dresin på gamle Flekkefjordbanen.

Hun fortalte også om digital kafe, som er 1 gang pr. måned (siste torsdagen) på fylkeskontoret i Kristiansand.

Leder i fylkeslaget Charlotte Wesenberg fortalte om fylkeslagets arbeid, og hva som skjer i løpet av 2017.

Daglig leder på Fylkeskontoret fortalte om hvilke aktiviteter som kommer i løpet av 2017.

Sekretær/RK Arne Skoge fortalte om Agderblikk, aktivitetskalenderen på Norges Blindeforbunds hjemmesiden under fylkeslag, og om RK sin rolle og arbeid.

 

12.   Valg:

        A) Styre:

        Valgkomiteens forslag til styre 2017/2018:

        Leder: Helge Pedersen, enstemmig valgt for 1 år

        Nestleder: Oskar Kaaløy, gjenstående 1 år

Styremedlem: Kjell Arvid Nilsen, enstemmig valgt for 2 år

Varamedlem: Alf Bore, enstemmig valgt for 2 år

 

        B) Valgkomite:

        Leder: Paula O. Pedersen, enstemmig valgt for 1 år

        Medlem: Alma Nilsen, enstemmig valgt for 1 år

        Varamedlem: Olaug Gundersen, enstemmig valgt for 1 år

 

        C) Festkomite:

        Margit Egeland og Vidar Myrvold

 

        D) Protokollunderskrivere:

        Renate Løvberg og Arne Skoge

 

13.   Avslutning:

        Dirigent/leder Helge Pedersen takket for et fint årsmøte.

 

Mandal 13. mars 2017

Elin Tjomsland

Referent

 

Protokollunderskriver:

_________________________     _______________________

Renate Løvberg                             Arne Skoge