B P A

Nyhetssak fra 13. juni 2017

Vet du hva BPA er for noe?

Det er en måte å organisere tjenester en får fra kommunen på.  Om man har rett til hjemmehjelp, støttekontakt osv. kan tjenesten organiseres som BPA, altså Brukerstyrt Personlig Assistanse.

En må søke kommunens forvaltningskontor, de som behandler søknader. Når søknaden er mottatt vil saksbehandler foreta hjemmebesøk for å kartlegge behov. Så vil søknaden bli behandlet og evt. timer utmålt. Hvis man får et positivt svar så er neste skritt i prosessen å ansette assistenter.

Du skal selv være med å plukke ut de du tror kan fungere best. Noen får assistenter fra kommunens "bank" andre finner dem i nettverket sitt eller via annonse i avisa. Når en har funnet assistent er det på tide å lage en arbeidsinstruks og finne ut hvilke oppgaver en trenger hjelp til. En lager en arbeidsturnus for minst fjorten dager av gangen.

Som synshemmet vil en kanskje trenge hjelp til husarbeid, handling, assistanse i forbindelse med kleskjøp, sosiale sammenkomster etc. Trening og turer kan også være aktuelt.

Assisten lønnes av kommunen. Du må selv passe på å skrive antall timer og holde orden på hvor mye assisten jobber utifra det vedtaket du har.

Timeliste fylles ut av assistenten og attesteres av deg. Man får aldri full frihet uten syn, men med BPA kan en vinne tilbake litt av friheten og muligheten for å delta og være aktiv hjemme og ute.  

 Tekst: Charlotte Wesenberg