Det levende biblioteket

I uke 6 arrangeres "en by for alle" i den forbindelse skal Rådet for funksjonshemmede ha et seminar 5.2.19 fra 11-14

Nyhetssak fra 10. januar 2019

Tove Linnea Brandvik kommer for å snakke om Independent living og BPA. Vi skal også ha utlån av "bøker" fra det levende biblioteket. Her kan folk "låne" en levende bok å få knust en myte, spurt spørsmål de lurer på om en funksjonsnedsettelse, bekreftet eller avkreftet en fordom og så videre.

Vi håper i kan få et variert utvalg mennesker med forskjellige utfordringer til å stille opp. Vi trenger både blinde og svaksynte "bøker". Seminaret er åpent for alle.

Vil også orientere om at 7.februar skal FFO ha et arrangement der familier med funksjonshemmede barn er spesielt velkommen. Det vil bli foredrag fra Abloom og filmvisning. Det blir også matservering. Dette arrangementet er på kveldstid.

Om noen kan tenkte seg å stille opp som bøker så kontakt meg.
Venter respons

Charlotte Wesenberg