Fantastisk!

Nyhetssak fra 02. mars 2020

Pippin Applestore i Kristiansand har sponset Vest-Agder fylkeslag med en helt ny Ipad.

Den skal blant annet brukes til opplæring og veiledning for medlemmer som trenger det, og er ellers disponibel for alle som kommer innom kontoret.

Fylkeslaget har fått et års gratis digitalt abonnement på Fvn, så nå er det også mulig å stikke innom for å lese avisen. 

Vi benytter anledningen til å takke for det gode samarbeidet vi har med Pippin Applestore, og for den fine serviceinnstillingen vi blir møtt med når vi kommer til butikken med et eller annet problem.

Tusen takk til  pippin Applestore