Flott tiltak i regi av Voksenopplæringen Kristiansand

Nyhetssak fra 04. april 2016

I tidsrommet 22. januar til 4. mars var vi en gruppe på fem blinde IPhone-brukere som kom sammen 6 ganger à 1time og 30 minutter. Dette for å dele våre erfaringer med betjening av telefonen ved hjelp av talesyntesen Voiceover og Siri taleassistent.

Gruppen ble til etter et initiativ fra Jarle Håland, spesialpedagog ved Kongsgård skolesenter i Kristiansand, og det var her vi møttes.

Vi som deltok i disse samlingene, har alle brukt IPhone noen år, men utviklingen skjer raskt. Tilgjengeligheten for blinde med hensyn til å håndtere dette digitale verktøyet, blir stadig bedre, slik at det er noe nytt og nyttig å lære hele tiden.

Gruppen fungerte slik at vi delte vår erfaringskompetanse med hverandre, lærte av hverandre og fikk/gav tips og gode råd.

Jarle Håland kom med mange gode innspill, skaffet til veie liste over nyttige apper og nettadresser. Han formidlet også kontakt med voksenopplæringen i Bergen. På en av gruppesamlingene hadde vi besøk av to synspedagoger derfra.

For meg som den eldste på laget, og den med dårligst grunnleggende kunnskap ved bruk av digitale verktøy generelt, har disse samlingene vært både utrolig nyttige og inspirerende. 

Det var enighet i gruppen om at dette er et tiltak som absolutt bør videreføres i en eller annen form.

Kanskje uformelle treff på dagsenteret vårt der vi kan hjelpe hverandre med utforringer i vår digitale hverdag, er noe å satse på? Ta gjerne kontakt med kontoret dersom du har tanker omkring dette.

Til slutt – et lite tips: Applefy er et norsk nettsted for synshemmede som bruker Apple-produkter. Her kan man få mye, god hjelp av erfarne brukere ved å skrive e-post om det man lurer på. Du melder deg inn i gruppen ved å sende en tom e-post til Applefy+subscribe@googlegroups.com

         Astrid Hopland Svendsen

Etter kontakt med kursleder på Kongsgård Skolesenter, fikk jeg vite at det er planer om nye kurs i våres, men dato er ikke satt. Følg med på deres hjemmeside: www.konse.no

        Arne Skoge