Førerhund og bymisjonen

Nyhetssak fra 14. juni 2016

Vi har fått noen henvendelser fra medlemmer med førerhund som opplever at en del rusmisbrukere tar kontakt med førerhunden når de går i byen. Vi har tatt saken videre og kontaktet Kirkens Bymisjon i håp om å få til en dialog. 

For eksempel kunne vi hatt et møte der vi informerte om førerhunden.  Mange rusmisbrukere er genuint opptatt av og glad i dyr.  Dette er viktig å imøtekomme, men det er viktig at man snakker med eieren av hunden før en tar kontakt med hunden. 

Dette ønsker vi å formidle. Lederne i bymisjonen er nå informert og et slikt møte vil finne sted til høsten. Vi ønsker å nå ut til våre medlemmer med denne informasjonen.

 Inger Anne Ilebekk og Charlotte Wesenberg