Get Going

Nyhetssak fra 09. november 2016

Blindeforbundet har fått midler fra Extrastiftelsen til å sette i gang et prosjekt for blinde og svaksynte der trening, treningsveiledning og kosthold er målet. Vi har satt i gang dette kurset hos oss i Vest-Agder. De møtes på Aktivitetssenteret i Østerveien 30 B hver torsdag klokka 12:00 og holder på til klokka 15:00, og det er plass til fler.  Det er ansatt to personlige trenere som instruktører. Dette er en sosial arena der du vil føle et godt fellesskap med andre og bli godt ivaretatt.
Kurset er gratis, men det er en egenandel på utstyr på kroner 500,-. Prosjektet varer ut året 2017.
• Bedre helse og økt styrke gir mer energi, bedre pågangsmot og bedre mobilitet

Tekst: Arne Skoge