God sommer

Nyhetssak fra 21. juni 2018

Hei sann godtfolk.
Nå er sommeren her og første halvdel av 2018 er allerede gjennomført. Aktiviteten på kontoret og i Fylkeslaget har vært begrenset, men heldig vis har vi tre aktive lokallag som tar ansvar.

Vår nye daglig leder, Aileen Bjørnstad (Aileen uttales med E, Aileeeen), starter opp her på kontoret allerede første august. Hun har i den senere tid vært litt til og fra for enkel opplæring og informasjon.
Selv har jeg ferie fra og med mandag 25. juni til og med mandag 30. juli. Telefonen vil være viderekoblet i denne perioden.

Da ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig god sommer og håper at tida som kommer vil bringe dere masse godt.
Arne Skoge
sekretær