Informasjon fra Kristiansand og omegn lokallag

Her følger litt informasjon om kommende aktiviteter i Kristiansand og omegn lokallag:

Nyhetssak fra 11. januar 2019

  • Medlemsmøte 23. januar kl 1800. Tema: Mobilityinstruktør Inger Stølen informerer.
  • Medlemsmøte 20. februar kl 1800. Tema: «Norge på langs med Jan».
  • Årsmøte 20. mars kl 1800.  
    Alle møtene finner sted i kafeteriaen i Kongens senter, inngang Kongensgate 43.
  • Lørdag 4. mai planlegges ny bowlingturnering, et felles arrangement for alle tre lokallagene. Denne gangen er Mandal lokallag ansvarlig for opplegget.