Innkalling til årsmøte

Nyhetssak fra 08. februar 2016

Denne innkallingen er sendt ut i brevs form til alle våre medlemmer, datert 12.01.2016 

Medlemmer i Vest-Agder

INNKALLING TIL ÅRSMØTE – NORGES BLINDEFORBUND VEST-AGDER

Det innkalles herved til årsmøte den 23. og 24. april 2016 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda.

Foreløpig program:

Lørdag 23. april:

Kl. 11.30 – Lunsj.

Kl. 12.30 – Årsmøte starter:   

Årsmelding / Regnskap for Vest-Agder.  

 Forslag til justert budsjett.   

Innkomne saker.  

 Årsmelding for Norges Blindeforbund.   

Valg.

Kl. 13.45 Kaffe.

Kl. 14.00 Årsmøte fortsetter.

 Kl. 15.00 Årsmøte slutt.

Kl. 15.30 Felles aktivitet for de som ønsker.

Kl. 19.15 Vi samles før middag.

Kl. 19.30 Middag

Kl. 21.00 Sosialt samvær med lotteri / Quiz - +++

 

Søndag 24. april

Kl. 10.00 Årsmøte fortsetter…….

Kl. 12.30 Lunsj

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøte, må være styret i hende innen 1.mars.

Sakspapirene vil bli sendt ut til de medlemmer som melder seg på årsmøte.

Egenandelen for årsmøte helgen er satt til kr. 600,- pr. pers.

Påmeldingsfristen til årsmøte er 1. april  2016.

 

Med vennlig hilsen Charlotte Wesenberg     Gerd Jacobsen Fylkesleder       Daglig leder