Inntekter

Nyhetssak fra 23. september 2015

Det er viktig med inntekter til et så aktivt fylkeslag som vi har. I den forbindelse så har jeg en påminnelse og en nyhet. Norsk tipping er så gavmilde at de gir bort fem prosent av omsetningen til lag og foreninger. Dette kaller de grasrotandel. Det er derfor viktig at dere som leverer deres spill til Norsk Tipping, oppgir Norges Blindeforbund, Vest-Agder Fylkeslag som mottaker av din grasrotandel. Dere må spesifisere at der er Vest-Agder Fylkeslag som skal være din mottaker. Dere kan eventuelt bare oppgi organisasjonsnummeret vårt som er 983 605 974. Registreringen foretar du neste gang du leverer spill. Er du nettkunde, kan du gjøre det på nettet. Trenger du eller noen av dine (barn, barnebarn, oldebarn, tantunger, onkelunger, venner, bekjente) litt ekstra inntekt? Vi har et lukelotteri som vi trenger loddselgere til. Loddene selges for kroner 25,-. Fem kroner av disse tilfaller loddselger. Dette er et lotteri vi arrangerer lokalt her i Vest-Agder. Loddene distribueres fra kontoret.  Man åpner luka og sjekker med trekningslista på baksiden om dette loddet ga gevinst.  Vinner sender eller leverer vinnerlodd til oss på kontoret. Når vi mottar lodder med gevinst, sender vi disse ut med en gang. Her er det penger å tjene for den aktive selger (og for fylkeslaget).  Dette er et eget lotteri og har ingen ting med Fylkeslotteriet å gjøre. Eventuelle spørsmål kan rettes til kontoret på telefon 38 02 41 41, eller meg på telefon 934 27 170.  

Arne Skoge