Juleavslutning Flekkefjord lokallag

Nyhetssak fra 14. desember 2015

27 personer deltok på en tradisjonell julemiddag på Grand Hotell i Flekkefjord torsdag 19. november klokka 18.00 Svein Svege ønsket velkommen. Gerd fra fylkeslaget i Vest Agder, fortalte litt om hva som hadde skjedd i fylkeslaget dette året. Svein Svege gikk av som formann på årsmøtet 2015. Karl Clarens Waage takket Svein for at han hadde vært formann i så mange år. Svein fikk en bukett blomster og takk for innsatsen. Gerd fikk også en bukett med blomster som takk for samarbeidet. Svein Svege tar seg av avisen Agder som lydavis så lenge det er abonnenter, og så lenge utstyret holder. Kristen Munksgaard fra avisen Agder holdt også tale, og overleverte en sjekk på kr. 1500,- til lokallaget. Synskontakten i Flekkefjord, Jorna Berrefjord, hadde en liten orientering om sitt arbeid. Det var loddsalg med mange fine premier.  Marit Londal