Kurs for tillitsvagte som driver med styre- og valgkomitearbeid

Nyhetssak fra 02. august 2018

                KURSINVITASJON i styre- og valgkomitearbeid

På Clarion Tyholmen Hotel Arendal 21.-23.september 2018.

FUNKIS Agder har gleden av å invitere tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner til kurs i styre- og valgkomitearbeid.

På Clarion Tyholmen Hotel Arendal 21.-23.september 2018.

Fredag er det velkommen og registrering kl 18:00, og middag kl 19:30. Kursstart lørdag 21.sept. kl 10:00. Kurset slutter etter lunsj – lunsj kl 13:00 - på søndagen. Kursholder er Jørn Pettersen.

Temaene for kurset er:

• Demokratiske prinsipper

• Organisasjons- og styrearbeid

• Tillitsvalgtes rettigheter og forpliktelser

• Etiske regler og prinsipper for tillitsvalgte

• Valgkomiteens mandat og forpliktelser

Påmelding til Siri Bryn Ottersland på epost til siribryno@gmail.com  -   innen 10.sept. 2018. Husk å gi beskjed om evt allergier og/eller tilretteleggingsbehov.

Kursavgiften er kr 1500. Faktura sendes ut i forkant av kurset.

NB! Bindende påmelding etter 10.september.

Hilsen styret i FUNKIS Agder