Lokallagenes årsmøter

Nyhetssak fra 04. april 2016

I år har jeg fått deltatt på alle lokallagsårsmøtene.  Det har vært en fin opplevelse. 

Første møte var i Kristiansand og omegn.  Her kom det over tjue personer.  Det var nydelig dekket i aktivitetssenteret og vi fikk servert smørbrød og kringle.  Nå er jo ikke maten viktigst på et årsmøte, men sosialt er det viktig.  Gerd ble valgt til dirigent og undertegnede til referent.  Årsmøtet gikk sin gang etter fastsatt opplegg.  Nytt styre ble valgt og gammelt styre takket av.  Bente Brottveit er ny leder i lokallaget.  Hun har fått med seg en fin gjeng av nye og «gamle» medlemmer 

I Flekkefjord ble møtet holdt i Velferdshuset.  Smørbrødene her sto ikke noe tilbake for de i Kristiansand.  Det kom litt færre folk men det kom både nye og gamle medlemmer her også.   I Flekkefjord ønsker styret å endre navn til Lister lokallag.  Dette ble utsatt ett år fordi det er tretti års jubileum i Flekkefjord i år. Gudny som har hatt ansvaret for regnskapet i alle år takket av og Aase Birkeland tok over.  Alle Listerkommunene er nå inkludert i Flekkefjord og omegn, så får navnebytte komme etter hvert.

I Mandal hadde de valgt å ha årsmøte først og så litt informasjon fra Victoria på hjelpemiddelsentralen og den nye synskontakten i kommunen.  Det var en stor gjeng som var samlet i et lokale på andre siden av gata for Kjøbmandsgården.  Årsmøtet gikk radig og så var det pizza til alle.  Etter informasjonen fra optiker og synskontakt bar det utlodning.  Mange premier ble loddet ut og stemningen var god. Så forskjellig kan altså tre årsmøter i lokallagene arte seg.  En morsom opplevelse.  Lykke til med arbeidet og kommende arrangementer.  Charlotte Wesenberg