My Drive - Bacheloropggave om en applikasjon som er tilpasset TT-kortbrukere

Vi har utfordret student Morten Johan Mygland til å fortelle litt om bachelorppgaven han og tre andre studenter har jobbet med innenfor faget Digital innovasjon ved Universitetet i Agder. Har har skrevet et sammendrag av oppgaven de har jobbet med rundt det å lage en taxi applikasjon som er tilpasset TT-kort brukere. Selve oppgaven ligger som vedlegg i slutten av teksten. Oppgaven er på engelsk.

Nyhetssak fra 18. februar 2019

Morten Johan Mygland

Vi er en gruppe på fire studenter.  En IT student, som er jeg som skriver denne teksten, Morten Johan Mygland og tre økonomi studenter Kristine Øyebekk Albretsen, Erik Båsen, og Jacob Mæland. Vi er alle studenter ved Universitetet i Agder. I fjor høst hadde vi et emne sammen som heter Digital innovasjon. I dette emne fikk vi i oppgave i å komme på en ny innovativ ide, og til denne ideen skulle vi også lage en nettside eller en app til denne ideen.

Etter å ha snakket litt om det fant vi ut at vi ville lage en ny taxi app som er mer tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og studenter. Vi tittet litt rundt og så fort at dagens taxi apper tar ikke godt nok hensyn til disse gruppene. Ettersom IT studenten på gruppen bruker TT-kort, gikk vi løs på å finne på en ny løsning som kunne gjør det lettere for disse tre gruppene å bestille taxi med et hovedfokus på dem som bruker TT-kort.

Mivai har samlet alle Norges taxi apper i en app.I vår ide var det fokus å få frem taxi selskaper som ga studenter tilbud, og som støtter TT-kort ordningen. Dette vil bli listet opp i oppsummeringen under.

Før vi gir en oppsummering på rapporten, vil vi bare si at denne rapporten er på engelsk, ettersom det var et krav da denne rapporten ble skrevet, og er derfor ikke oversatt til norsk.

Oppsummering:

I starten av rapporten begrunner vi hvorfor vi har valgt dette som vår oppgave, og hvorfor/hva vi mener er problemet i dag. Her går vi løs på problemer som:

1: Studenter får ikke vite om tilbud fra de ulike taxiselskapene. 

2: For de eldre var appene vanskelig å bruke

3: Det finnes ingen måte å skrive inn TT-kort sitt i taxi appen, ingen måte å si at man har med førerhund, ikke god nok GPS sporing, bare mulig til å lagre 1-2 ruter man ofte tar, ikke mulig å lagre viktig informasjon sånn man slipper å skrive inn eller ringe inn om dette hver eneste gang.

 Etter å ha listet opp noen av de store problemene gikk vi løs med å intervjue, og la ut en spørreundersøkelse for å se om dette var noen av dagens problemer. Samt i intervju og spørreundersøkelse la vi frem eventuelle ideer vi så for oss som kunne løse disse problemene. Fra de vi snakket med, og de tilbakemeldingen vi fikk var de svært positive til de løsningen vi kom fram til.

 Dette var løsninger som:

For studenten: Student tilbudene er listet opp i appen.

For de eldre: Appen skal være såpass lett at det bare skal ta 3-4 taste trykk for å bestille.

For personer med nedsatt funksjonsevne: I appen skal det være mulig å opprette en profil. I denne profilen skal det være mulig å lagre x antall ruter man ofte tar, tt-kort, navn, nummer, om man har førerhund, type bil man trenger. Samt appen skal støtte ulike hjelpemidler som «Voiceover».

Etter å ha laget en profil og lagret all nødvendig informasjon skal det gå mye fortere og forhåpentligvis lettere å bestille en taxi med TT-kort, eller andre behov.

I rapporten vil dere også finne konseptbilder over hvordan vi tenker nettsiden/appen kunne sett ut. Men ettersom dette er et studentprosjekt klarte vi ikke å fullført prosjektet, så for å få til alt vi ville måtte det ha blitt lagt ned mange flere timer ned i prosjektet.  Dette var en liten oppsummering på det vi går løs på i rapporten på 26 sider. Så håper vi at vi har truffet riktig, og at det er flere som mener dette er et problem og ønsker en løsning på dette, hvis ikke håper vi det hvertfall var artig å lese det 😊

Tekst ved Morten Johan Mygland