Noen glimt fra Latvia-turen

Nyhetssak fra 04. april 2016

Bildet viser Karl Clarens Waage og Charlotte Wesenberg til middagsmåltidet på hotellet

Tirsdag 22. mars dro Gerd, Clarens og Charlotte til Latvia for å delta på en stor konferanse om universell utforming. Dette er en del av et prosjekt Vest-Agder fylkeslag har deltatt i for å utdanne universellutformingseksperter i Latvia.  Det var en delegasjon fra Lativa i Kristiansand i november.  De fikk oppleve flere av de prosjektene vi har deltatt i her i byen, samt at de fikk høre Helmer Espeland fra parkvesenet fortelle om hvordan de jobber med parker og utomhusplaner.  De ble også guidet rundt av tidligere leder i Rådet for funksjonshemmede, Astrid Staalesen. Clarens, Bjarne, Arne, Hannah og Helge var med på rundturene. Turen til Latvia gikk kjempe greit, fly fra Kjevik til Oslo og fly fra Oslo til Riga. Vi ble hentet på Flyplassen av en fra den organisasjonen vi samarbeider med.  Maija, vår hovedkontakt var også med og tok i mot oss. Clarens var med som kjentmann og guide, men det var nok Gerd som måtte ta seg av både guidingen og ledsaging. Clarens ble mer en kontaktskaper og muntrasjonsråd. Hotellet var bra, det lå rett ved arkitektskolen som konferansen ble arrangert på. Første kvelden spiste vi på hotellet.  Så ble det tur ut.  Byen består av mange monumentale bygninger og mye brostein.  Dag to startet med frokost på hotellet før vi gikk bort til konferansestedet.  Fikk den gamle skolefølelsen, det var bare harde trestoler på rekke og rad. Selve konferansen var delt i tre.  Først var det organisasjonene som skulle ha innlegg, her var vi nummer fire.  Innleggene fra universellutformings ekspertene, blindeforbundet og døveforbundet var helt i tråd med vår tenkemåte og kravene var de samme.  De beskrev også en del utfordringer som vi er godt kjent med.  Fordi jeg ikke lenger kan lese hadde vi vært ute og tatt bilder på Tangen for å illustrere det jeg snakket om.  Wenche Nordtveit, Astrid Hopland og Astrid Tvedten hadde stilt opp som modeller.   Arne tok bildene.  De illustrerte at området var bilfritt og tilgjengelig.  At det var fult mulig for funksjonshemmede å delta på linje med andre.  Det er baderamp og treningsapparater, pingpong bord og klatrestativer.  Det er fiskeplasser der alle kan fiske, både i sjøen og elva, samt bord der en kan sitte sammen, uansett om en kan gå eller sitter i rullestol. det var også bilder fra promenaden langs Otra og fra kafeen på Energiverket.  Gerd fortalte meg hva som var på bildene, så snakket jeg om hva det var.  Etter presentasjonen av Tangen så fortalte jeg om Randesund hageby, et helt nytt prosjekt vi er involvert i. Det var vanskelig å få noe inntrykk av stemningen i salen, om de forsto eller hadde noe glede av det jeg formidlet.  Det gikk tålig greit, men ble litt masete fordi bildene ikke kom i den rekkefølgen jeg hadde øvd inn teksten. I del to så var det myndighetene som snakket. Det var en seksjon som gjorde inntrykk.  De hadde opplevd noen alvorlige ulykker der bygninger hadde rast sammen og mange titalls mennesker hadde blitt drept.  Etter det hadde de økt fokuset på sikkerhet og laget evakueringsplaner.  De hadde ingen sanksjons myndighet mot utbyggere som ikke fulgte råd og krav om universell utforming. Det ble vist mange mislykka eksempler på for bratte ramper, trapper som begynte rett innen for døra osv. I del tre var det arkitekter og ingeniører som holdt foredrag.  De er nok på glid og vil gjøre ting riktig og estetisk. Landet er på vei og det spirer og gror.  De må nok få et tydelig lovverk og sanksjonsmuligheter. I mens jobber organisasjonen iherdig med små midler for å fremme saken.

 Charlotte Wesenberg