Ny kontoradresse

Fylkeskontoret er som kjent flyttet fra Lund i Kristiansand til Gyldenløves gate 5, 4 etasje i Kristiansand sentrum.

Nyhetssak fra 11. januar 2019

Det er skiltet med tillatt tilkjøring til vår adresse for de som har behov for dette. Når du ønsker å besøke kontoret for første gang, ta gjerne kontakt med oss så kan vi komme ned å møte deg og vise vei.

Vi har fått uforutsette utfordringer med levering av internett og telefonlinjer i de nye lokalene. Vi får på plass en midlertidig løsning i løpet av kort tid. Permanent ordning vil være på plass innen utgangen av mars 2019.

Vi beklager de ulempene det har medført og eventuelt vil medføre for medlemmene.