Opplæring i punktskrift

Nyhetssak fra 29. februar 2016

Bildet viser Hannah Faith Stiansen i arbeid med PC og leselist

Kongsgård Skolesenter i Kristiansand kan nå i et pilotprosjekt, tilby opplæring i punktskrift, det som før het blindeskrift. Som instruktør er ansatt Hannah Faith Stiansen. Hun har vært blind hele livet og lærte punktskrift når medelever lærte svart, eller vanlig skrift. I 1825 la Louis Braille fra fram sitt geniale seks-punkt system. Systemet bygger på seks punkter som er plassert i to parallelle linjer a tre punkt. Hver «celle» bygger fire millimeter. Med dette utgangspunktet kan man sette sammen kombinasjoner som danner bokstaver, tegn og tall. Systemet er også videreutviklet slik at man i dag også kan lese notesystemer og data, noe som også gir matematiske muligheter. I dag bruker Hannah en elektronisk leselist som skjerm i forbindelse med mobiltelefon og datamaskin.   Med punktskrift kan man behandle informasjon på lik linje med svart skrift. Også ved bruk av datamaskin er dette mulig. Det du ønsker å lese, for eksempel informasjon fra internett, blir overført til leselist som viser teksten i punktskrift. Hannah Faith Stiansen har ved hjelp av punktskrift- og lyd-bøker gjennomført to studier til Bachelor-grad. I tillegg til at Hannah er instruktør, jobber hun og på kontoret til Norges Blindeforbund, Vest-Agder fylkeslag i Kristiansand. Ønsker du mer informasjon om kurset ta kontakt med Jan Håland på telefon 38 10 78 00, eller Norges Blindeforbund – Vest-Agder fylkeslag på telefon 38 02 41 41. Hvis du ikke bor i Kristiansand kommune, kan Blindeforbundet, Vest-Agder fylkeslag hjelpe deg med søknad om opplæring. For direkte søknad, følge linken: https://skjema.kristiansand.kommune.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=280

 Arne Skoge