Opplæring i punktskrift og Mach

Nyhetssak fra 14. desember 2016

Bildet viser Hannah Stiansn i arbeid med PC og leselist

Opplæring i punktskrift og Mach
Kongsgård Skolesenter i Kristiansand kan tilby opplæring i punktskrift, det som før het blindeskrift. Som instruktør er ansatt Hannah Faith Stiansen. Hun har vært blind hele livet og lærte punktskrift når medelever lærte svart, eller vanlig skrift.
Systemet bygger på seks punkter som er plassert i to parallelle linjer a tre punkt. Hver «celle» bygger fire millimeter. Med dette utgangspunktet kan man sette sammen kombinasjoner som danner bokstaver, tegn og tall. Systemet er også videreutviklet slik at man i dag også kan lese notesystemer og data, noe som også gir matematiske muligheter. I dag bruker Hannah en elektronisk leselist som skjerm i forbindelse med mobiltelefon og datamaskin.  
Målet med opplæringen, er at du skal få en forståelse av punktskrift som for eksempel å kunne lese informasjonen på en medisineske.
Hannah Faith Stiansen har ved hjelp av punktskrift og lydbøker gjennomført to studier til Bachelor-grad.
Hannah har gjennom de siste år også utviklet god kompetanse i på MacAirbook med bruk av Voiceover. I dag kan hun via voksenopplæringen i Kristiansand tilby en til en opplæring på denne.
Ønsker du mer informasjon om opplæring innen disse områdene kan du kontakte Jan Håland på telefon 38 10 78 11, eller NBF Vest-Agder på telefon 38 02 41 41. Hvis du ikke bor i Kristiansand kommune, kan vi hjelpe deg med søknad til din kommune.
  Tekst/foto: Arne Skoge