Protokoll 5 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 23.04.21

Tid og sted: 1400-1500, Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, Kristiansand.

Nyhetssak fra 28. april 2021

Disse var innkalt: Helge Pedersen, leder, Astrid Hopland Svendsen, nestleder, Charlotte Wesenberg, styremedlem, Clarens Waage, styremedlem. Bente Brottveit, 1. varamedlem (Møter med stemmerett). Anne Grete Heim, 2. varamedlem.

Fra adm.: Sigrun A. Storaker, daglig leder.

 

Anne Grete Heim og Sigrun A. Storaker hadde meldt forfall.

 

Styremøtet ble holdt i forkant av årsmøtehelgen.

Leder  ønsket velkommen, og presiserte at deltagelse er helt frivillig og opp til den enkelte pga aktuell smittesituasjon.

 

Sak 63/21 Vedr. avvikling av årsmøtehelgen i forhold til smittesituasjonen i Agder.

Leder Helge Pedersen var 22.04. i kontakt med kommunelegen i Lindesnes og beredskapssjefen i Kristiansand. Tilbakemeldingen han har fått muntlig og via mail, er at vi ikke bryter forskriften ved å gjennomføre arrangementet. Styret er innforstått med at myndighetene anbefaler å avlyse/utsette fysiske møter/arrangement så langt dette er mulig. Samtidig har aktuell myndighet forståelse for utfordringen ved å avvikle et årsmøte digitalt for vår gruppe.

Vedtak: Et enstemmig styre mener det er forsvarlig å avvikle årsmøtehelgen under forutsetning av at smittevernreglene følges opp og overholdes til enhver tid.

 

Sak 64/21. Vedr. gjennomføringen av årsmøtet

Leder gikk gjennom programmet for helgen.

Forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen vil holde sitt foredrag om øyehelse og aktuell forskning, via Zoom

Det samme gjelder for nestleder i sentralstyret, Kari Vik, som skal snakke om synskompetanse og synsrehabilitering i kommunene, i tillegg til saker fra Blindeforbundet sentralt.

Seksjonsleder lokalt arbeid, Øystein Hvenekilde Fylling, har sagt seg villig til å være referent. Han deltar også via Zoom.

  1. varamedlem i fylkesstyret, Anne Grete Heimhar gitt beskjed om at hun ønsker å delta fredag og lørdag, via Zoom.

Styret vil foreslå Paula O. Pedersen og Pelle Helgesen som møteassistenter.

På vegne av styret vil leder beklage for årsmøtedeltagerne svært sen utsendelse av årsmøte.dokumentene.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.