Siste KABB møte før sommeren

Nyhetssak fra 30. mai 2016

Torsdag 9. juni blir det KABB møte i peisestua, Lund kirke. Vi får besøk av Geir Stomnås, som vil holde andakt.. Denne gangen går kollekten til KABBs  barne - og familieleir. Dette blir det siste møte før sommeren. Vi starter opp igjen torsdag 8. september.

Nærmere opplysninger;: Ta kontakt med Frøydis Pettersen, tlf. 38 02 04 45.

Alle hjertelig velkommen Hilsen styret.