Smertestillende tabletter eller kosttilskudd?

Nyhetssak fra 22. mai 2017

Hvordan skille pakningene fra hverandre når man ikke ser? Dette var en problemstilling farmasøyt Bjørn Gustavsen fra Vitus-kjeden var opptatt av da han kom for å holde foredrag for Kristiansand og omegn lokallag onsdag 10. mai.

Ikke alle leser punktskrift, som dessuten bare legemiddelpakninger er utstyrt med. Kosttilskuddpakninger er ikke merket spesielt. Gustavsen hadde tanker og ideer om hvordan de ulike pakningene skal kunne identifiseres av en som ser lite og ingenting, og tilhørerne fikk kjenne på og gjøre seg opp en mening om forslagene hans. Universell utforming av varer og tjenester er en av blindeforbundets merkesaker, og her hadde vi en representant for produkter vi alle kommer i befatning med, som virkelig ønsket å bidra i forhold til dette.

Men Gustavsen var først og fremst kommet for å dele sine farmasøytiske kunnskaper med oss, altså om det vi finner inni pakningene. Han fortalte 17 interesserte frammøtte om virkninger og bivirkninger av ulike reseptfrie smertestillende legemidler, hva man må ta hensyn til ved bruk, og hvordan de skal brukes og doseres for at tilsiktet effekt skal oppnås og bivirkninger unngås. Mange hadde spørsmål både om smertestillende legemidler og kostholstilskudd, og Gustavsen gav tydelige og fyldige svar.

Dette temaet var et ønske fra et av våre medlemmer, og vi i styret er svært glade for å få slike innspill. Så prøver vi etter beste evne å innfri de ønskene som kommer. Etter noen kaffekopper med deilig kake til, bar det så hjemover i ”godt taxi-vær” –

Dette var det siste ordinære medlemsmøtet før sommerferien. I juni slutter vi oss til fylkeslagets sommertur til Flekkefjord, lørdag den 17. Da skal vi som kjent, oppleve å sykle på dresin på den gamle Flekkefjordbanen. Har du ikke meldt deg på den turen ennå, bør du ikke vente med å gjøre det. Første medlemsmøte etter sommerferien blir onsdag 23. august kl 1800 i Østerveien 30 B. Da blir det informasjon om ulike rettigheter, tjenester, kurs osv som tilbys synshemmede via NAV og Blindeforbundet.

Tekst:  Astrid Hopland Svendsen