Sommeravslutning på dresin!

Nyhetssak fra 20. juni 2017

Bildet viser en sliten men fornøyd gjeng etter dresinturen.

44 glade og spente medlemmer var med på dresintur på Flekkefjordbanen lørdag 17. juni 2017.

Turen startet med felles buss fra Aktivitetssenteret klokka 08.30. Vi plukket opp folk langs E39 frem til Flekkefjord. Der ble vi møtt av dresinentusiaster fra Flekkefjordbanen. De fant fram refleksvester og sykkelhjelmer til de som ikke hadde med egne.,

Hele dagen ble vi forfulgt av et filmteam som filmet med kamera og droner. Opptakene skulle brukes til NRKs sommerprogram «Sommeråpent» som i år er «Sommertoget». Sammen med disse var det en «Rallargjeng» med trekkspill, gitar og sang.

Vi var og så heldige å ha fått med oss 10 spreke ledsager fra Flekkefjord sykkelklubb. De var ledsager både på dresinen og når vi ruslet rundt.

Etter plassering på riktig dresin, innstilling av seter og litt instruksjon fra dresinentusiastene, blant annet om å holde avstand, bar det i vei på skinner. Det gikk etter hvert opp for de som var vant til å sykle tandem at her var ikke pedalene synkronisert. Når de oppdaget det, ble alt så mye lettere.

Det skaket og ristet oppover mot Flikkeid stasjon. Heldigvis hadde de fleste av oss gode lykter og alle hadde refleksvester. I de lange helt mørke tunnelene, var dette et must. Det var faktisk mye letter å sykle dresin enn mange hadde forestilt seg.

På Flikkeid ble vi igjen møtt av de glade Rallarer. Her fikk vi og en kort historiefortelling om Flekkefjordbanen, hvordan den ble bygget med anleggsstart i 1897, åpnet 1904, hva den ble brukt til fram til nedleggelse etter stortingsvedtak i 1991 og hvordan entusiaster har holdt den vedlike etter det.

Vår driftige prosjektleder Astrid Hopland Svendsen, hadde i tillegg til transport og sørget for at vi fikk et varmt måltid mat og drikke.

Da vi startet på returen, visste vi at nå skulle vi sykle nedover alle de bakkene vi hadde syklet opp. Heldigvis hadde vi ingen uhel (i tunnelene). Jeg hørte kun om et tilfelle der dresinene kom litt for tett på hverandre.

Vel nede på Flekkefjord stasjon ble vi igjen møtt av de glade Rallarer. Vi samles alle på stasjonen hvor vår styreleder holdt en kort og hyggelig tale med ønske om en god sommer til alle. Daglig leder Gerd Marie Jacobsen og sekretær Arne Skoge fikk overrekt en liten sommeroppmerksomhet fra fylkeslaget som takk fort innsatsen dette halvåret.

Tekst: Arne Skoge Foto: Gerd Jacobsen