Styremedlem søkes

Nyhetssak fra 14. desember 2015

Flekkefjord lokallag vil ved neste årsmøte stemme over navneendring til Lister Lokallag. I den anledning trenger vi et par styremedlemmer til. Er du medlem i Norges Blindeforbund og bosatt i Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal eller Flekkefjord- kommune? Er du interessert i å være med i styret?  Vennligst ta kontakt med Clarens Waage (95 23 62 26) eller Marit Londal (90 71 91 85)  Styret Flekkefjord lokallag