Taktil merking i gatelegemet i Kristiansand.

Nyhetssak fra 10. mars 2017

Hvis du starter ved slottet og følger ledelinja nedover markens vil du ha to brede felt med smågatestein på hver side hele veien nedover Markens. Når du kommer til krysset Markens/Kristian fjerdes gate, vil du kjenne at det er lagt ned farefelt.  Det er runde knaster som skal gjøre deg oppmerksom på at her skal du krysse gata.

På stykket mellom Henrik Wergelandsgate og Skippergata er det lagt ned tre tverrgående linjer av to stein, før du kommer til det brede feltet som markerer at det kommer en tverrgate.  Så er det bare å telle seg ned til neste tverrgate som er Gyldenløvesgate.

Selve torvet er pr. i dag ikke markert med ledelinje, men det kommer når torget blir tilbakestilt etter arbeidet med garasjeanlegget under.

Stykket mellom Tollbodgata og Dronningensgate har også ledelinje, men den stopper plutselig i et bredt felt med smågatestein.  Det ligger en del rester av gummiasfalt på høyre og venstre side, som leder ned til fotgjengerovergangene. Disse er hullete og i dårlig stand som gata forøvrig, men de er fullt følbare med stokken.

Sommerstid er gata mellom Dronningensgate og Kongensgate møblert med bord og stoler for uteservering.

Om du går ned til Strandpromenaden så vil det være en rad med doble smågatestein der en svinger inn til Strandpromenaden. Strandpromenaden har grusdekke og vil være lett å kjenne.

I en del av de nye opprustede gatestrekningene vil det være taktil markering.  For eksempel på Setesdalsveien er det lagt inn farefelt, altså knastefelt der en skal krysse veien. Dette gjelder Setesdalsveien mellom Gartnerløkka og Grimsvollen.  Det er også satt ut møbler bak busstoppet som heter Bryggeriet.

Langs fortauskantene er det lagt to rader smågatestein, det samme er det lagt inntil husene i kvadraturen.  Dette gjelder ikke i de gatene som ikke er oppgradert, men i de viktigste gå - gatene. Det er svært nyttig å bruke de taktile markeringene. Det gjør det mye lettere å navigere ute.        Tekst: Charlotte Wesenberg