Tilskudd til førerhund-klubber

Nyhetssak fra 14. juni 2016

Tilskudd til førerhund-klubber Norges Blindeforbund gir tilskudd til førerhund-klubber med samarbeidsavtale. Det gis driftstilskudd samt at en kan søke om penger til aktiviteter og prosjekter. For å få støtte i 2017 må samarbeidsavtalen inngås innen utgangen av 2016.

 Charlotte Wesenberg