Vellykket førstehjelpskurs

Nyhetssak fra 14. februar 2017

Kristiansand og omegn lokallag av Norges blindeforbund arrangerte førstehjelpskurs lørdag 14. januar i aktivitetssenteret, Østerveien 30 B.

Et menneske faller om på gaten. Du er tilfeldigvis der det skjer. Hva gjør du?

Vi ni deltakere på lokallagets førstehjelpskurs, er ganske sikkert blitt mer bevisste og tryggere på hvordan vi eventuelt skal håndtere en slik situasjon. Instruktøren vår, Sveinung Tofteland fra Røde Kors hjelpekorps var en svært dyktig formidler, og klarte med glans å gjøre stoffet forståelig uten bruk av visuelle hjelpemidler.

Det var nok øvingsdokker til alle, og vi fikk prøve oss på håndgrep for å gi frie luftveier, innblåsinger og hjertekompresjon.

Mest vekt ble likevel lagt på teori og kunnskapsformidling. Det var engasjerte kursdeltakere som kom med mange spørsmål og innspill. Disse ble grundig besvart og kommentert av Tofteland underveis.

Et råd vi fikk med på veien var: Tenk gjennom hva du bør gjøre og i hvilken rekkefølge, dersom du kommer opp i en situasjon der et menneske trenger akutt hjelp. Å ha kunnskapen betyr ikke nødvendigvis at den kan omsettes i praktisk handling. Men driller vi oss selv regelmessig på førstehjelpens ABC, er nok sjansen større for å unngå fullstendig handlingslammelse når det måtte gjelde.

Takk for svært nyttige og vel anvendte timer en lørdag formiddag. Tekst: Astrid Hopland Svendsen