Brukermedvirkersamling

Praktisk informasjon

  20. oktober kl. 10:00–17:00

Fylke: Vestfold
Kontakt:
Fylkeslagets kontor 333 15858 epost: Vestfold@blindeforbundet.no

Beskrivelse

For fylkeslagets brukemedvirkere.