Fredagstur 7. august 2020 Bøkeskogen Larvik

Dato: 07. august kl. 11:00–13:30
Fylke: Vestfold
Kontakt:
Påmelding til 33 31 58 58 / vestfold@blindeforbundet.no

Fredag 7. august: Rundtur i Bøkeskogen m/ kafebesøk på Bøkekroa. Møtes på parkeringsplassen kl 11. Påmelding til kontoret innen mandag 3. august. Turvert er Arne Nilsson.