Iris

Dato: 26. august kl. 11:00–14:00
Fylke: Vestfold
Arrangør: Iris
Kontakt:
Fylkeslaget: 33 31 58 58 /vestfold@blindeforbundet.no
Klubbleder: Terje Halmrast tlf.91 17 32 38.

Midt i livet - sosialt nettverk

Evt. påmelding er litt avhengig av hvordan pandemi-regler er til høsten.