Iris – Midt i livet gruppe

Møtested: Fylkeslagets lokaler, Baglergt. 3, Tønsberg

Praktisk informasjon

  22. september kl. 17:30–21:30

Fylke: Vestfold
Kontakt:
klubbleder: Terje Halmrast 91 17 32 38 ep: brakar52@hotmail.com
Fylkeslagets kontor tlf. 33 31 58 58

Beskrivelse

Klubben tilbyr sine medlemmer møter med ulike temaer, sosialt nettverk  med god hverdagsrehabilitering.