Onsdagsklubben i Larvik

Dato: 14. november kl. 11:00–14:00
Fylke: Vestfold
Arrangør: Larvik Lokallag
Kontakt:
klubbleder: Tove Karlsen tlf 97 14 03 39

Sosialt nettverk og erfaringsutveksling synshemmede imellom

 

Larvik og omegn lokallag av Norges blindeforbund innkaller til årsmøte på Bøkesenteret onsdag den 14. nov. kl. 12:30.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til saker må være styret ihende innen 1 nov.

 

Hilsen

Styret