Onsdagsklubben i Larvik

Sted: Bøkeskogen Eldresenter i Larvik

Dato: 20. september kl. 11:00–14:00
Fylke: Vestfold
Arrangør: Larvik Lokallag
Kontakt:
Tove Karlsen tlf. 97 14 03 39

Klubbene   tilbyr sine medlemmer møter med ulike temaer, sosialt nettverk med god   hverdagsrehabilitering.