Onsdagsklubben i Larvik

Sted: Bøkeskogen Eldresenter i Larvik

Dato: 04. oktober kl. 11:00–14:00
Fylke: Vestfold
Arrangør: Larvik Lokallag
Kontakt:
Tove Karlsen tlf. 97 14 03 39

Vi får besøk av historiker Tor Bjørvik, som forteller om Fantestien i Vestmarka.

Klubbene tilbyr sine medlemmer møter med ulike temaer, sosialt nettverk med god  hverdagsrehabilitering.