Onsdagsklubben i Tønsberg og Larvik

Dato: 13. mars kl. 11:00–14:00
Fylke: Vestfold
Kontakt:
klubbleder Tønsberg: Tove Kværnø 98 65 03 61
Klubbleder Larvik: Tove Karlsen tlf 97 14 03 39/ Tove Eriksen 94 40 87 99

Sosial nettverkssamling erfaringsutveksling

Larvik lokallag arrangerer årsmøte denne dagen.