Samspilltreff – for både pårørende og medlem 24. april 2018

Pårørende av synshemmede

Dato: 24. april kl. 18:00–21:00
Fylke: Vestfold
Kontakt:
Tlf 33 31 58 58 eller epost vestfold@blindeforbundet.no

Mer info kommer siden