Treff for pårørende

Praktisk informasjon

  13. september kl. 18:30–21:00

Fylke: Vestfold
Kontakt:
Fylkeslaget tlf 333 15858 epost: vestfold@blindeforbundet.no

Beskrivelse

I fylkeslagets lokaler Baglergaten 3 i Tønsberg. Fra Pårørendesenteret i Sandefjord kommer Karin Røed og snakker pårørenderollen. Til denne kvelden inviteres alle – både medlemmer og pårørende til en felles samling. Påmelding innen 8. september for voksne medlemmer og deres pårørende som ektefeller, samboere og voksne barn.