Har du idè til alternative aktiviteter i fylkeslaget?

Vi jobber nå med alternative møteplasser i mai og juni.

Nyhetssak fra 17. april 2020

Vi må tenke helt nytt! Kanskje blir det tilbud om quizkveld via facebook. Kanskje kan vi arrangere turer i små grupper med en bambuspinne mellom deg og ledsager. Kanskje kan vi få til temakurs via telefon. Trenger du opplæring på apper? Vil du lære mer om dialektord eller blomster? Ønsker du tilrettelagt trening via nett? Her er vi åpne for alle forslag og alle gode ideer. Aktivitetsutvalget skal ha møte neste uke og vil gjerne høre fra deg!