Veflia 03 2015 Oktober Årgang 16

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold I redaksjonen: Sølvi Ørstenvik Jon Kroken

Innhold

Vervekampanje – støttemedlemmer

Ledsagerordningen.

Fylkeslagets lydavis

Kurs og høstmøte  7.-8. november 2015.

Medlemslotteriet

Åpen dag/julemesse på kontoret i desember

Finger-ID i mobilbanken.

NBF har fått nye nettsider

Grasrotandelen

Veflia er sponset av:

Aqua VVS i Gjærdal Larvik

Menybutikkene i Vestfold

Toyota Funnemark Larvik

GARANTI LABO a/s i Larvik

Husqvarna Norge as Diamant Boart

ASKO VESTFOLD - TELEMARK AS i Larvik

DNB

Vervekampanje – støttemedlemmer

Fylkeslagets årsmøte 2015 anmodet styret om å sette i gang vervekampanje for å skaffe nye støttemedlemmer til fylkeslaget.

Styret har imøtekommet anmodningen og har allerede startet opp kampanjen. Anmodningen går i første rekke til fylkeslagets medlemmer som nå utgjør et antall på 542. Klarer hvert enkelt medlem å verve et støttemedlem mangedobler vi dagens støttemedlemstall.

Kontingenten for støttemedlemmer er det samme som for ordinære medlemmer, men hele kontingenten blir igjen i fylkeslaget. Støttemedlemmer får også tilsendt Veflia og kan, om plassen tillater det, være med på fylkeslagets turer og utflukter.

Den som i perioden september – desember verver flest støttemedlemmer kan vente seg en fin premie fra ICARE –produktene.

Ledsagerordningen

Fylkeslagets ledsagerordning er nå i drift. Har du behov for ledsager til noe du kunne tenke deg å delta på, men som virker uoppnåelig fordi du ikke har ledsager, ja da kan du prøve fylkeslagets ledsagertjeneste.

Tjenesten dekker inn til 3 timer.  Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du selv prøve å få til en ordning med ledsageren.  Evt. reisekostnader som ledsageren måtte ha til et møtested, dekkes av ledsagertjenesten.

Eksempler du kan benytte tjenesten til er:

Kulturarrangement, tur i marka, nødvendige besøk på offentlige kontorer, shopping o.s.v.

Fylkeslagets lydavis

Som mange lyttere har fått med seg har fylkeslagets lydavis blitt endret. Vår tidligere redaktør, Grethe Lisbet Stokke, sluttet i stillingen i juni.

Etter sommerferien har man bestrebet seg på å lage en mer levende lydavis med flere stemmer.  Nå har du som lytter muligheten til å gi en tilbakemelding på om dette er en form vi skal fortsette med. Styret har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Kåre Eriksen, Jan Åge Paulsen, Mona Ullmann, Stein T. Bjørnsen og Glenn Are Bålsrød. Gruppen skal fremme forslag til hvordan lydavisen i fremtiden skal presenteres. Arbeidsgruppen skal legge fram sin innstilling til styret i desember. Kontakt gjerne fylkeslagets kontor hvis du vil gi en tilbakemelding!

Kurs og høstmøte  7.-8. november 2015

Årets høstmøte og kurs blir avholdt på Åsgårdstrand hotell helgen 7.-8. november.  Høstmøtet avholdes lørdag 7. november med møtestart kl. 11:00. Parallelt med høstmøtet vil pårørende bli tilbudt mulighet til å møtes og prate sammen.

På lørdags ettermiddag vil vi ha kurstema: Edvard Munch. Her vil vi først få høre foredrag om kunstneren før vi drar på omvisning i Munchs hus og atelier.  Etter middag blir det sosialt samvær, og underholdning ved forfatter Stein Erik Lunde og musiker Olav «Knerten» Kamfjord.

Søndag blir det et spennende foredrag, «Smak med alle sanser» av Alv Hilmar Kramer.  Kramer vil utfordre oss og gi oss mulighet til å bli kjent med hvordan vi oppfatter smak med sansene våre.

I etterkant av dette foredraget vil det bli tilbud om å delta på ett av tre ulike temaer; innføring i sjakk, lydavis på nett og daisyspillere.

Foreløpig program ser slik ut:

Lørdag

10:00 – 11:00 innsjekking – kaffe med rundstykke

11:00 – 12:30 høstmøte

11:00 – 12:30 Parallelt – Pårørende-gruppe.

12:30 lunsj

14:00 - 17:00 Tema: Edvard Munch

14:00 - 15:00 Foredrag.

15:15 Omvisning Munchs hus og atelier.

18:30 Middag

20:00 Sosialt samvær med underholdning

Underholdning ved forfatter Stein Erik Lunde og musiker Olav «Knerten» Kamfjord.

Søndag

08:00 – 09:00 frokost

09:00 – 10:30 Smak med alle sanser. Foredrag av Alv Hilmar Kramer.

10:30 Pause med utsjekking

11:00 – 12:30 Tre temaer som deltakerne kan velge blant:

            Innføring i sjakk v/Stein Bjørnsen

            Lydavis på nett v/Kåre Eriksen

            Daisy spiller – hjelp til selvhjelp. Ta med egen spiller! v/Mona Ullmann og Sølvi Ørstenvik

11:00 – 12:30 Pårørende-gruppe fortsetter

12:30 lunsj

Hjemreise

Egenandel for hele arrangementet kr. 450,-. Deltakelse kun en dag kr. 200,-. Enkeltromstillegg kr 150,-.

Påmelding til fylkeslagets kontor innen fredag 23. oktober. Husk å oppgi ved påmelding om du skal delta begge dagene eller kun den ene. Informer ved påmelding om du har spesielle behov i forhold til kost.

Det blir satt opp buss fra Tønsberg eller Skoppum til Åsgårdstrand. Detaljert informasjon om transporten vil komme i eget brev til deltakerne.

Medlemslotteriet

Vi minner om medlemslotteriet som fylkeslaget har gående. Dette ble omtalt i Veflia nr. 2 2015 og du kan bestille lodd fra kontoret. Hvert lodd koster kr. 100, og du kan ringe, stikke innom eller sende oss en e-post om du vil ha et lodd, 2 lodd eller flere. Du kan benytte  bankgironr. 1644.09.47585 og merke innbetalingen med medlemslotteri, eller allerede tilsendt giro, elle du kan også be om å få ny giro.

Vi trekker i desember og har flotte prermier med bl.a. hjemmestrikket genser og flotte produkter fra ICARE.

Åpen dag/julemesse på kontoret i desember

Mandag 7. desember skal vi ha åpen dag/julemesse på kontoret fra klokken 13 – 19.

Her blir det en mini julemesse med salg av diverse produkter som medlemmer har laget og legger fram til salgs. I tillegg blir det salg av iCare:-) produkter.

Pepperkaker og gløgg vil selvfølgelig bli servert og julemusikk vil spilles i bakgrunn.

Gratis utlodning med trekning kl 19.00

Driver du med strikking, hekling, toving, tredreiing eller annen form for håndarbeid så sett i gang og bli med på denne mini salgsmessen. Vi setter opp salgsbord, du kommer og selger dine produkter. Ta kontakt med kontoret og meld ifra om du ønsker å selge noen av dine produkter.

Håper mange har lyst å vise fram sine varer og enda flere å komme innom for litt julestemning og julehandel.

Finger-ID i mobilbanken

Den tekniske utviklingen går i vår retning. Nå har DNB utviklet en APP som gir deg muligheten til å logge inn på mobilbanken kun ved hjelp av fingeravtrykket ditt.  Dermed slipper du bruk av kodebrikke og passord. Nå er denne muligheten begrenset til de som er kunder i DNB og brukere av iPhone 5S, 6 eller 6+. Du som er medlem av Blindeforbundet har nå muligheten til å prøve ut Finger-ID. Bare følg denne bruksanvisningen:

  1. Gå inn på «Innstillinger» og deretter «TouchID og kode». Velg deg en finger og scann denne. (Banken anbefaler tommelen).
  2. Deretter laster du ned «DNB Finger ID» fra Appstore. Start appen og registrer deg.
  3. Logg deg inn i DNB Mobilbank kun ved hjelp av ditt fingeravtrykk. (Husk å bruke den «registrerte fingeren.)

Det er ikke laget bruksanvisning fordi banken mener det hele skal være selvinstruerende.  Får du problemer kan disse rettes til kundeservice på telefon: 04800. Andre tilbakemeldinger kan gis på e-post: testpilot@dnb.no

NBF har fått nye nettsider

Nå er de nye nettsidene for Norges Blindeforbund lansert. Du finner de på samme adresse; www.blindeforbundet.no , fra menyen velger du «Medlemskap», fra denne menyen velger du «Fylkeslag i Blindeforbundet» og der finner du Vestfold. Vi er i ferd med å legge inn informasjon på denne. Hører du lydavisen på nett finner du den enkelt på Vestfolds side under menypunktet «Lydavis Vestfold». Nettutgaven av lydavisen legges vanligvis ut mandag ettermiddag eller tirsdag formiddag.

Grasrotandelen

Vi minner om Grasrotandelen, som er en uvurderlig støtte for fylkeslaget. Spiller du, eller kjenner du noen som spiller, på et eller flere av spillene til Norsk Tipping, kan 5 % av innsatsen du spiller for tilfalle Norges Blindeforbund Vestfold. Det koster deg ingenting, men du må gi beskjed til kommisjonæren at din grasrotandel skal tilfalle Norges Blindeforbund Vestfold (Org.nr.942430752). Du kan også dele din grasrotandel mellom to organisasjoner/lag du ønsker å støtte.