Eget fotoalbum

Din bedrift får tilgang til et eget fotoalbum med bilder av de menneskene dere har gitt synet tilbake til. Albumet oppdateres jevnlig, og er en firmagave som skaper stolthet internt gjennom hele året.

nei
ja
nei
Lenkeknapp
../album/eksempelbedrift
Se eksempel på album
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja