Blinde kan få synet tilbake – dette er iCare

En enkel operasjon kan være nok

Visste du at 80% av alle blinde i verden ikke behøver å være det?

Forestill deg at verden blir stadig mer tåkete og du vet at lyset snart slukkes. En ukjent forteller deg at du har grå stær og forklarer at en enkel øyeoperasjon, vil gi deg synet tilbake. Gjennom iCare bidrar Norges Blindeforbund til å utrydde unødvendig blindhet i verden. Hver dag sørger iCare for at flere mennesker igjen kan se.

Blindeforbundet driver prosjekter i flere land i Afrika og Asia, og siden 1980 tallet har vi ved hjelp av våre partnere og givere finansiert godt over 200 000 øyeoperasjoner. Prosjektet  iCare startet i 2012 for å kunne gi enda flere muligheten til å se igjen. Å få synet tilbake betyr for mange å kunne fortsette på skole eller tjene penger uten å tigge. I land med svake sosiale ordninger kan en enkel øyeoperasjon forhindre et liv i ekstrem fattigdom.

Norges Blindeforbund legger vekt på å planlegge og å drive øyehelseprosjekter i nært samarbeid med sentrale og lokale helsemyndigheter. I Nepal støtter vi driften av 3 øyehelsesykehus med tilhørende 6 klinikker.

Hva er grå stær?

Mer enn halvparten av de som er blinde i verden, har grå stær. Det betyr at over 30 millioner mennesker kan behandles gjennom en enkel og billig operasjon.

Grå stær oppstår når øyelinsen blir stiv, ugjennomsiktig og gulaktig. Lyset slipper ikke godt nok i gjennom og synsproblemer oppstår. Grå stær gjør sjeldent vondt og er som regel en helt normal forandring av synet på grunn av alder. Man kan imidlertid være født med grå stær og tilstanden kan oppstå som følge av skade mot øyet.

Les mer om grå stær

Ikke alle kan få synet tilbake

I den grad det er mulig, ønsker Norges Blindeforbund at organisasjonsbygging, øyehelse, rehabilitering og inkluderende utdanning kombineres i alle bistandsprosjekter. Samarbeid med landets myndigheter tillegges alltid stor vekt. 

I samarbeid med Atlas-alliansen og med økonomisk støtte fra Norad er Norges Blindeforbund involvert i 15 prosjekter i 9 forskjellige land. I tillegg støttes to overnasjonale blindeorganisasjoner i Afrika og i Asia.

Les mer om Norges Blindeforbunds internasjonale arbeid

Antall operasjoner utført

Til sammen har 116810 mennesker fått synet tilbake siden iCare startet i 2012

Ditt bidrag gjør en forskjell

Din støtte gir oss mulighet til å hjelpe flere. I land med svake sosiale ordninger kan en enkel øyeoperasjon forhindre et liv i ekstrem fattigdom.

Se hvordan du kan bidra