Finn ditt iCare-prosjekt!

Her finner du de prosjektene som til enhver tid trenger finansiering.

Norges Blindeforbund har 15 prosjekter i 9 land i Afrika og Asia. I tillegg støtter Blindeforbundet Den afrikanske og Den asiatiske blindeunion. Mange bedrifter ønsker å støtte og følge sitt eget  prosjekt gjennom å finansiere hele eller deler av konkrete tiltak som skal gjennomføres i de landene vi arbeider.

 1. Andre etasje av nytt sykehus er finansiert, nå står tredje etasje for tur!

  Håndverkere arbeider med å bygge nytt sykehus. De klatrer i reisverk av bambus.

  For å kunne operere flere unødvendig blinde må vi øke kapasiteten. I Bahadurgunj i Nepal har vi startet bygging av et nytt øyesykehus. Første etasje er ferdig og andre etasje står klar i desember 2017.  I 2018 ønsker vi å begynne på tredje etasje, samt å kjøpe inn utstyr til sykehuset – til det trenger vi deres hjelp.

  Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

 2. Et godt liv uten syn - rehabiliteringsprosjekter trenger sponsorer!

  Vi ser et søskenpar, ca 25 år gamle fra Mosambik. Han er blind og hun er seende. Begge smiler lykkelige over at han har fått opplæring.

  Ikke alle som besøker våre øyesykehus kan få synet tilbake. Vi driver rehabilitering, trening og opplæring av blinde i mange land i Afrika og Asia. I de fleste landene gjør vi dette i samarbeid med lokale blindeorganisasjoner som har blitt opprettet og utviklet i samarbeid med Norges Blindeforbund.

  De aller fleste blinde i fattige land har svært få muligheter, men med noe opplæring og hjelp vil den enkelte og deres families liv kunne bedres radikalt.

  Vi trenger støtte for å kunne tilby denne muligheten til så mange som mulig.

  Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Kontakt oss